Middels dit nieuwsblok willen we u regelmatig op de hoogte houden van hetgeen er zoal speelt binnen onze organisatie!

mei 2009

R&M is een nieuwe samenwerking aangegaan...

R&M is een nieuwe samenwerking aangegaan met een andere organisatie om met gedeelde krachten en kennis, een nieuw concept met betrekking tot haar telefoonservice in de markt te deponeren. Hierdoor opent R&M nieuwe kansen en perspectieven om nog professioneler haar diensten aan te bieden. Later meer...

mei 2009

R&M en online enquêteren...

Voor uw bedrijf is het belangrijk om te weten waar uw sterke- maar ook waar uw zwakke punten liggen. Onze opdrachtgever is dé specialist in online enquêteren. Zij bieden u een eenvoudige en efficiënte manier om deze punten boven water krijgen. Geen gecompliceerde- of arbeidsintensieve handelingen, maar pure eenvoud.

Voor het bereiken van betere commerciële resultaten is een goede en gestructureerde samenwerking tussen marketing en verkoop noodzakelijk. Marketing en verkoop delen immers dezelfde eindverantwoordelijkheid voor omzet, winst en marktaandeel en de activiteiten van zowel marketing als verkoop beïnvloeden elkaar sterk. R&M slaat hierin een brug en ondersteunt zijn opdrachtgever in het versterken van zijn marktaandeel door benadering van nieuwe klanten in de rol van verkoper in relatie tot procesbeheerser.

mei 2009

R&M is op de hoogte aangaand medische veiligheid...

Het VMS Veiligheidsprogramma heeft als doel de patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen te verbeteren. Met tien inhoudelijke thema's en bijbehorende conferenties en ondersteunend materiaal voorzien zij het ziekenhuis van concrete handvatten om direct toe te passen in de praktijk. Daarnaast ondersteunt de programmaorganisatie het ziekenhuis bij het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Heel wat ziekenhuizen nemen inmiddels deel aan het programma. R&M werkt samen met VMS Veiligheidsprogramma door middel van goede communicatie, aan het doel om de veiligheid binnen ziekenhuizen te verbeteren.
contact